Menu

Projektleda

Dataspel är så mycket mer än bara tidsfördriv. Det är en parallellvärld. Det är strategi, samarbete, projektledning, känslor och ledarskap – som livet självt. David Garpenståhl är entreprenören som snyggt rör sig mellan flera dimensioner av dataspelsvärlden – det fysiska mötet, det virtuella och det filosofiska. Han är inbjuden till Projektnäring den 9 maj och ska prata om projektledning, ledarskap och hur man lyckas i den utmanande uppgiften att driva komplexa projekt. Motivation.se har träffat en projektledare som inte använder ordet ”problem” och som tar hjälp av schackspelets komplexa värld i sitt ledarskap.

Hur står det till med projekten på din arbetsplats? Startas de bra, men har svårare att gå i mål? Är själva genomförandet den knepiga biten för projektledaren? Och om det är så, går det att göra något åt det? Våra gästskribenter Jan Öhman och Mats Ragnarsson på Wenell Management AB, som i mer än 15 år lett kurser i projektledning, har funderat mycket på det här.

Det är inte lätt att vara chef idag, ofta är arbetsbördan stor och kraven från medarbetarna är också höga. Som chef förväntas du nästan vara en supermänniska. Men vem är det? Och hur gör man för att orka med förväntningarna?

Föreställ dig ett sinnessjukt stort projekt. Du har ett år på dig att få allt att stämma - valet av stad och arena, samproduktionen med de 39 deltagarländerna, relationen till artister, kommuntjänstemän, journalister, fans och övertidsarbetande ljudtekniker. Minsta hinder - låt oss säga en transportstrejk - riskerar att stjälpa hela projektet. Tänk dig sedan att din arbetsinsats ska bedömas av 170 miljoner människor. Om du lyckas kan du gott få kalla dig Årets projektledare 2013.

Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. Men hur fungerar det och vilken certifiering ska du välja? Här kan du läsa vad Robert Ek, Senior Consultant, Wenell Management, ger för råd och tips. Robert är både certifierad senior projektledare (IPMA B) och certifierad Project Management Professional (PMI PMP).

Vi människor har sedan vi började vara människor hamnat i konflikter av olika slag. Det är ofrånkomligt och hör till vår natur. För riktigt länge sedan stöttes problemen runt lägerelden varje kväll, men hur hanterar man som chef eller projektledare konflikter och problem på bästa sätt idag? 

KBT - Kognitiv Beteendeterapi - har många hört talas om. OBM är en annan förkortning ni kan lägga på minnet redan nu – Organizational Behavior Management. De båda begreppen handlar om mänskliga beteenden och hur vi formar vår tillvaro, privat eller på jobbet. Motivation.se träffade Maria Forsgren och Annika Strömsten – två psykologer som jobbar med OBM och organisationsutveckling. De reder ut begreppen.

Frågan om hur agila metoder kan appliceras på projekt utanför IT-sektorn blir alltmer aktuell. Efterfrågan på mer kunskap kring hur och varför är stor. Vi på Wenell tycker att utvecklingen är intressant och följer den med stor nyfikenhet. Helt klart står att det finns stora fördelar med de agila metoderna – något som även är applicerbart på andra former av projekt. 

Den senaste perioden har vi kunnat läsa om ännu ett projekt som inte levererade det man förväntade sig. Ett projekt där mycket energi och stora belopp investerats. Det är nedlagda projekt som stora banker, Försvaret och Försäkringskassan driver som vi kan läsa om, de andra – de skriver man inte om. Men var lugn för att de finns! Det är många projekt som inte levererar det ledningen förväntar sig. Vi har stora planer och vill så mycket, men det går inte som vi tänkt oss.

Med 15 års erfarenhet av projektledning funderar Elisabeth Kamél ständigt på den fråga som många ställer sig – hur kommer det sig att så många projekt inte fungerar optimalt? En av många insikter handlar om att vi ofta pratar förbi varandra. Så hon skrev en bok om projektkommunikation.

Vem har makt över och ansvar för produkterna i ditt företag? Att ge ansvar kan vara ett viktigt verktyg för att öka kreativitet och motivera dina anställda. När teamet få frihet att jobba på sitt eget sätt vinner både individen och företaget.

Under våren har jag kommit i kontakt med två olika företag som fått mig att tänka. Båda företagen jobbar agilt - men bara ett av dem levererar i tid, enligt produktvisionen och mot en hållbar design.

Att ta fram en ny process ger nytt liv åt organisationen med löfte om nya ting, något som ska lösa störande problem och innebära ett nytt ”sätt att göra saker på” som kommer att få medarbetarna att stråla av tacksamhet. Tyvärr blir processen ofta juvelen i kronan medan människorna hamnar på efterkälken.

Gästskribent Matthew J. Ferguson, ESI International, reflekterar över den yngre generationens krav och förväntningar på coaching. "Om det görs rätt skapar coachning en flexibel utbildningsväg för både erfarna och nya medarbetare", menar Ferguson.

Partners

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram