BLI MEDLEM IDAG

Bli medlem nu och höj din jobbvardag med ny kunskap kring ledarskap, motivation och prestationer!

Bli medlem nu!

Menu

Strategi

Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga som man lyfter under en viss period. Det är en löpande aktivitet som hela tiden måste justeras och utvecklas och samtidigt engagera alla medarbetare. 

När vi skall skapa värde för kunden, vad har vi för möjlighet att skapa det rätta produkt- och tjänsteerbjudande? Och om vi tar en ny omvänd innovativ syn på detta, vems problem kan vi lösa med de lösningar eller komponenter som vi har?

Att kunna förmedla tydliga engagerande värdebudskap i mötet med kund är av stort värde. Att kunna göra det på ett konsistent sätt rakt igenom hela organisationen är en av de viktigaste ledarskapsfrågorna.

En bra positionering vinner inga affärer av sig själv. Men med en bra inarbetad positionering skapas en plattform för förtroendegivande värdeerbjudanden och vinnande affärsmodeller. Möjligheten att vinna goda affärer för alla parter förbättras.

Trots att strategier på olika nivåer är vardag för både stora och små företag, saknas förvånande ofta en genomtänkt webbstrategi. Det finns stora vinster att göra med en utarbetad plan för hur du ska använda webben för att uppnå affärsmålen.

Partners

Events

teamutveckling och Humagics certifieringsutbildning
26 augusti, 2014 - 15:30
UTVECKLA DITT ARBETE SOM HR-CHEF I PRAKTIKEN
27 augusti, 2014 - 08:00
Varför är coaching så effektiv som metod för att skapa resultat på en ny nivå?
9 september, 2014 - 07:30
För att utveckla vår professionalism behöver vi som chefer och ledare vara tydliga med vad vi själva och organisationer/företag står för.
27 november, 2014 - 07:30
Hur självmedkänsla och ökad medvetenhet kan lyfta din förmåga att leda dig själv och andra!
15 december, 2014 - 07:30

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram