BLI MEDLEM IDAG

Bli medlem nu och höj din jobbvardag med ny kunskap kring ledarskap, motivation och prestationer!

Bli medlem nu!

Menu

Fem nivåer av ledarskap

Vägen till framgångsrikt ledarskap enligt John C. Maxwell

Varje person har potential att växa som ledare i sin organisation. Enligt en definition av John Maxwell, är ledarskap detsamma som inflytande. Den är en kontinuerlig process som handlar om att påverka andra individer och att få efterföljare. Vi kan, över tid, öka vår ledarskapspotential genom att förstå och acceptera fem nivåer av ledarskap.

Medlemsinloggning

Nivå 1. Position

På denna nivå av inflytande följer människor dig eftersom de uppfattar att de måste följa dig. Du är chefen. Du är den som har makten att påverka deras situation och framtid. Detta är den mest grundläggande nivån av ledarskap, utan den och den auktoritet/makt som en position ger är det omöjligt att leda.

Vad innebär det att ha fått en position? Den ena, och positiva aspekten, är att du har fått bekräftelse på att andra tror på dig, att någon, exempelvis din chef, sett din potential, du har fått en plattform att agera utifrån och en inbjudan att växa som ledare. Den andra aspekten är att en position oftast lovar mer än den kan hålla. 

Denna nivå är ett utgångsläge för att forma och utveckla ditt ledarskap. Din förmåga till självkännedom blir nu speciellt viktig för din fortsatta framgång som ledare. Innan du kan leda någon annan behöver du leda dig själv. Klargör bilden av vad du vill stå för som ledare och vad dina medarbetare kan förvänta sig av dig i er samverkan så lägger du grunden för ditt ledarskap.

Viktiga frågar är:

 • Vem är jag? 
 • Vilka är mina förhållningssätt, hur ser jag på världen, människor, kunder, medarbetare? 
 • Vilka är mina värderingar? 
 • Vem vill jag vara som ledare och stå för i mitt dagliga ledarskap? 

För att du ska kunna växa till nästa nivå av ledarskap behöver du:

 1. Ändra det sätt du ser på ledarskap – ditt förhållningssätt
 2. Ändra sättet du leder på – ditt beteende

Nivå 2. Relation

På denna nivå följer människor dig eftersom de vill följa dig, ledarskapet är en relation.  

När du som ledare intresserar dig för dem du leder och börjar bygga en personlig relation händer flera positiva saker.

Energinivån hos medarbetarna höjs, jobbet upplevs mer stimulerande, kommunikationen blir öppnare och ett klimat skapas där alla vill göra sitt bästa.

Du  börjar att skapa en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade.

En varning: Av en del medarbetare kan du upplevas som för mjuk. Vistas du på denna nivå under alltför lång tid riskerar du att högt motiverade och resultatorienterade medarbetare/direktrapporterande söker möjligheter för mer utmanande ledarskap och karriär någon annanstans.

Förhållningssätt:

 • Goda relationer i sig är inte tillräckligt för framgång och resultat.
 • Se varje människa som värdefull.
 • Förtroende skapas genom att vara öppen och ärlig.
 • Att uppnå teamets vision gör det värt att riskera relationen.

Så här bygger du goda relationer:

 •  Lära känna dem du leder: Bakgrund? Vad intresserar dem? Vad motiveras de av? Vad tycker de är viktigt i livet/i jobbet? Vad vill de bidra med?
 • Var närvarande i mötet med människor
 • Var en extremt god lyssnare; Sök först att förstå – sedan att bli förstådd
 • Respektera andras åsikter, tid, kompetens olikheter
 • Visa ett gott humör och ha en positiv attityd
 • Bry dig om - säg som det är och framför allt uppmuntra andra 

Nivå 3. Resultat

Människor följer dig för att du uppnått resultat för organisationen eller företaget och är kompetent i din roll. 

Resultat och kompetens skapar trovärdighet och trovärdighet är förutsättningen för att ditt ledarskap ska fungera och vara framgångsrikt.

Utveckla ansvarighet för resultat. Det börjar med att du ställer störst krav på dig själv och fortsätter med att du klarlägger förväntningar på dina medarbetare. Du sätter mål och når dem. Du är kvick att erkänna misstag och att lära av dem. Du fungerar som förebild för produktivitet. Människor gör det människor ser.

Var uppmärksam på det faktum att det är människor som är din mest värdefulla tillgång och din framgång som ledare kommer att bero på din förmåga att omge dig med en inre kärna av kompetenta personer som utgör ett vinnande team. Du tar de ofta svåra besluten och ibland tuffa diskussionerna som resulterar i positiva resultat och långsiktig utveckling. 

Förhållningssätt:

 • Egna resultat är inte tillräckligt – Det är resultat genom andra som räknas
 • Människor är organisationens viktigaste resurs
 • Att utveckla människor är en ledares största tillfredsställelse
 • Delegera och ge ansvar
 • Rätt man på rätt plats där de skapar störst värde

Så här bidrar du till att uppnå resultat:

 • Samla laget och skapa delaktighet kring en gemensam målbild
 • Hitta kompletterande roller i teamet
 • Prioritera det som ger högst avkastning
 • Följ upp regelbundet och ge feedback

Nivå 4. Bidrar till andras utveckling

På denna nivå i ditt ledarskap, följer människor dig för vad du gjort för dem. Du har visat att du bidrar till deras utveckling. Engagemanget och lojaliteten att följa dig växer sig allt starkare. 

Att utveckla människor möjliggör en långsiktig framgång för organisationen och ger mer personlig tillfredsställelse för dig som ledare.  Som Howard Schultz, CEO för Starbucks uttrycker det. "Att vinna är mycket mer meningsfullt när ansträngningarna som ledde fram till segern inte bara kommer från en person, utan från gemensamma insatser av många. Den euforin varar som kommer från att alla deltagare leder med hjärtat, inte bara vinner för dem själva, utan för varandra... Framgång är som skönast när den delas."

Förhållningssätt:

 • Det högsta målet för en ledare är att utveckla andra ledare.
 • För att utveckla ledare behövs en gemensam ledarkultur – definiera gott ledarskap, utbilda i och träna gott ledarskap, belöna gott ledarskap.

Så här bidrar du till andras utveckling:

 • Delegera och ge tydligt ansvar och befogenheter.
 • Klargör förväntningar och undanröj hinder.
 • Ge frihet att fatta beslut och utrymme att göra fel.
 • Bistå med inspiration och stöd. 
 • Förstärk självförtroendet hos dina medarbetare. Bara självförtroende leder till topprestationer. 
 • Påminn om framgångar i motgång. Gör dem stolta över något.

Detta skapar motivation och får dina medarbetare att växa, i sina arbetsroller och som personer. När en organisation har ett stort antal nivå fyra ledare skapas förutsättning för långsiktig tillväxt. 

Nivå 5. Respekt

Detta är höjdpunkten av ledarskap och inträffar när människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Respekt är något vi förtjänar. 

När du efter lång och trogen tjänst lämnar över stafettpinnen till nästa ledare blir du nu efterfrågad som mentor, eftersom du har lämnat ett outplånligt märke på organisationen och de anställda.

”Det ultimata testet för en ledare är inte om han eller hon gör smarta beslut och vidtar beslutsamma åtgärder, men om han eller hon undervisar andra att vara ledare och bygger en organisation som kan upprätthålla sin framgång även när han eller hon är inte längre är kvar.” Lorin Woolfe

Förhållningssätt:

 • Att få lämna över med flaggan i topp.
 • Planera för succession.

Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, nivå 5 och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut att utveckla ditt ledarskap. Varje person har en potential för att växa som ledare - där du är idag är inte nödvändigtvis där du kommer att vara om ett, tre eller fem år. Börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. Därefter fortsätter du med att läsa på; studera och tillämpa böcker om ledarskap (exempel på böcker hittar du här), läs bloggar om ledarskap (exempelvis genom att bli medlem på motivation.se). En coach eller mentor är ovärderligt för din fortsatta utveckling och fungerar som både bollplank och rådgivare.


Du kanske även gillar

Downshifting - trenden som utmanar arbetslinjen. Fenomenet downshifting har flera olika nivåer och dimensioner. Det mest...

Kvinnliga förebilder får flickor att satsa på karriären, enligt ny studie. Kvotering av kvinnor till ledande positioner har en positiv effekt på...

"I Sverige, som har ett mycket gruppintensivt företagsklimat, är detta oerhört viktigt att känna till och börja agera utifrån. En basal faktor för effektiva grupper är trygghet och tillit". Varje dag utsätts vi för livshot på jobbet. Enligt hjärnan...

Pauline Eriksson: "När jag klarnade ur feberdimman var det som att flera orosmoln flöt bort och problem jag jagat lösningar på en längre tid, inte upplevdes som så stora längre". Jag scrollar igenom sajten här på Motivation.se och fastnar vid...

John Maxwell: "Hur du spenderar din tid är en viktig fråga inte bara för dig utan också för ditt team". I de förra Olympiska spelen i Peking 2008 blev simmaren Michael Phelps den...

Tema:mod - Carl Dahlberg är VD och volontär hos Stadsmissionen. Carl Dahlberg hade en gedigen yrkeskarriär bakom sig och bland annat...

Ulf Bengtsson på Wenell Management om de agila projektmetodernas fördelar utanför IT-sfären. Frågan om hur agila metoder kan appliceras på projekt utanför...

De vann utmärkelsen Årets vd 2012. Väntan är över - under torsdagskvällen delades utmä...

Att delegera ansvaret blir en vinst för alla. Curlingföräldrar är ett begrepp som de flesta är bekanta...

Att delegera kräver mod och tillit. Som ledare är det viktigt att kunna delegera - en av de viktiga...

 • Sälja

En säljprocess består normalt sett av fyra till fem olika steg. Dessa steg har oftast olika namn men de som är frekvent förekommande är till exempel: prospektering, kvalificering, presentation och avslut – för att nämna några. Under det steget som vi kan kalla prospektering, finns en av nycklarna till en effektiv säljprocess och i slutändan en lönsam affär. Denna lilla pusselbit är det vi kallar för kvalificeringen.

 • Kommunicera

Svenska valaffischer är i regel unika i sin förmåga att väcka väljarnas ointresse. Men det finns undantag; vissa affischer har skapat debatt, andra har lockat till skratt, åter andra har genom åren fått kultstatus. Så, vilka var det egentligen som ville få oss att "Rösta på Gösta"? Vem har velat framstå som landsfader, vilka har försökt skämta till det - och varför går det inte att locka väljare med "ett mänskligare Sverige"? Men framför allt: Vem var egentligen Lennart?

 • Ledarskap

Behovet att hitta och fatta beslut om nya affärsmöjligheter har ökat. Möjligheterna finns ofta utanför de historiskt sett vanliga områdena och ögonen måste öppnas ytterligare. Men, tillgänglig tid för analys och beslut har inte ökat och det gäller att jobba med affärsplanering resurseffektivt. Att hålla tempo, att ta lagom stora steg, att snabbt kunna fatta beslut och att engagera många för att mobilisera tillräcklig klokhet och genomförarförmåga.

 • Uppleva

Intresset för ost ökar i Sverige. Vi äter mer ost, vi väljer med större omsorg och på små gårdsmejerier landet runt tillverkas allt från brie till mozzarella. Här är några tips på inhemska ostproducenter att provsmaka ifrån.  Och så några tips på rediga ostmiddagar. Say cheese!

 • Innovation

Innovationsledarens uppgift kan vara bred och innehålla mycket. "Att coacha, inspirera med glada hejarop och bekräftelse till konkreta innovationsprojekt är en del. Men lika mycket av jobbet innebär att syssla med den övergripande innovationskulturen på företaget - vad betyder innovation för oss och hur arbetar vi med innovation?", säger Tove Weigel, Innovationsledare, Mölnlycke Health Care.

 • Motivera

Hej min vän. Och välkommen tillbaka till verkligheten. Förhoppningsvis har du låtit dagarna flyta samman, sprungit runt naken med solskyddsfaktor 500 i den gassande solen och slumrat i den breda hängmattan till ljudet av vinden som smeker genom de gröna löven. Kanske med någon du älskar snarkandes på bröstet.

 • Hälsa

Välkommen tillbaka! Nu vimlar tipsen i medierna om hur vi ska komma igång efter semestern. Där finns mycket klokt att ta till sig. Jag skulle vilja tillföra ett långsiktigt tänk, lite 5:2 för hjärnan under hela hösten. Så att du och din hjärna orkar mycket och håller länge. Kanske till och med briljera.

 • Ledarskap

Alla människor är kreativa, men tyvärr finns det många hinder som kan sätta stopp för din egen eller dina medarbetares kreativitet. Både som chef och som individ kan det därför vara bra att känna till de vanligaste "kreativitetsdödarna". Forskning från Harvard visar bland annat att dålig rollfördelning och onödiga begränsningar leder till försämrad kreativ förmåga bland medarbetarna.

 • Kommunicera

Valupptakten har intensifierats och löftena om en bättre tillvaro efter den 14 september står som spön i backen, oavsett om det blir en blå, röd eller färgblandad valseger. Fakta och statistik används flitigt, men inte sällan är de helt ojämförbara. Det är inte helt ovanligt att politikers tyckanden saknar faktisk grund. Så vem kan man egentligen lita på i dessa tider, kan man lita på dig?

 • Motivera

För att nå framgång i livet måste du bli en mästare på att generera nya idéer. Men hur går det till egentligen - vad är hemligheten bakom kreativitet? Svaret är att det egentligen inte finns någon hemlighet. Forskningen tyder på att kreativitet är någonting man kan lära sig. Nya idéer är ingenting annat än en kombination av flera gamla idéer och koncept.

 • Ledarskap

I sitt sommartal lät centerledaren Annie Lööf det kommande riksdagsvalet i september bli ett ”ödesval”. Det är lätt att hålla med henne. Här har jag redan beskrivit problem som Socialdemokraterna står inför vid ett förlustval. Men Annie Lööf har rätt, valet i september är precis lika mycket ett ödesval för alliansen – i alla fall för de fyra partiernas nuvarande ledningar och den politik dessa står för.

 • Ledarskap

Livet och döden är som två sidor av samma mynt – och kanske pratar vi för lite om bådadera. Men när dödens ansikte visar sig, väcks sannerligen tankarna om livet. Sommaren har varit ljuvligt fantastisk. En välbehövlig tid för återhämtning och kontemplation. Tid för att bara vara och umgås med nära och kära. Tid för att låtar tankar komma och få utrymme på ett annat sätt än de får i vardagens pusslande och görande.

 • Motivationsbloggen

En vän till mig frågade häromdagen hur man förändrar normer, rent konkret. Jag tänkte ge er lite verktyg för det, men först krävs en definition av normer och ett tydligt varför. Normer styr vår vardag och är det som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot varandra, det är som en uppsättning överenskommelser som vi skapat tillsammans mer eller mindre medvetet.

 • Motivera

Få framgångsrika människor har haft en enkel resa mot sina drömmars mål. De flesta måste ta sig förbi hinder som blyghet, rädsla, dåligt självförtroende och bristande självdisciplin. De gör det genom att pusha sig själva över komfortzonens gränser. Att välja bort den bekväma vägen är aldrig lätt - men med rätt metod kan du steg för steg utmana och besegra din rädsla.

 • Ledarskap

Bioteria och Middagsfrid är två snabbväxande företag som på kort tid blivit väldigt framgångsrika. Hur håller man i företagskulturen under den resan? Samtalet mellan Kicki Theander och Niklas Axelson handlar om rekrytering, ledarskap, feedback och målbilder. Och förmågan att ”walk the talk”. Här är några citat från samtalet.

 • Coacha

Sommar, ledighet, sol och bad ger tid för lugn och stillhet. Då hör vi plötsligt vår inre röst och våra tankar. Rösten kanske säger: ”Jag är egentligen ganska trött på jobbet och chefen.”. ”Jag vill utvecklas , men vet inte riktigt hur.”. ”Jag har varit på samma ställe i åtta år, jag borde nog gå vidare och göra något annat. Men jag vet inte vad jag vill…”. Känner ni igen tankarna?