BLI MEDLEM IDAG

Bli medlem nu och höj din jobbvardag med ny kunskap kring ledarskap, motivation och prestationer!

Bli medlem nu!

Menu

Ledarskap

Tvärtemot vad vissa anser kan en ledare faktiskt inte motivera andra. Som ledare skulle det vara dumt - rent av arrogant - att tro att vi har makten att motivera en annan person. För egentligen finns redan källan till motivation inom varje person vi möter. Den verkliga utmaningen för ledare är istället att utnyttja och kanalisera den redan existerande motivationen.

Socialdemokraterna går mot sin viktigaste valrörelse någonsin. Valet i september handlar inte bara om nästa mandatperiod. Det handlar lika mycket om framtiden. Det handlar om att vinna eller försvinna för Socialdemokraterna. Vilken roll ska Sveriges största parti ha i svensk politik?

Anna Frankzén-Starrin träffade på Miljöpartiets språkrör i Almedalen. Hon frågade bland annat varför chefer och företagsledare bör rösta på Miljöpartiet i höstens viktiga val. Och vi får också veta vad som motiverar Gustav Fridolin...

Nätverket EGN är ett annorlunda chefsnätverk. Fokus ligger alltid på ledarens perspektiv och träffarna fylls av reflektion, diskussion och insikter kring ledarskapets kärna. Jan Liljero är vd för EGN och menar att en chefs huvudområden är att skapa förutsättningar att nå målen och att se till att engagemanget hos medarbetarna aldrig släcks. ”Att EGN nu går in som en av huvudsponsorerna till Årets VD känns helt naturligt och passar vårt arbetssätt – att lyfta fram förebilder och vara med och mejsla ut vad som är en bra chef och vd är precis vad vi vill vara med och göra”, säger han. Se intervjun med Anna Bellman.

En arbetsmarknad för alla – där alla får prestera efter sin förmåga. Det är en av Miljöpartiets linjer inför valet 2014. Anna Frankzén-Starrin möter Åsa Romson i Almedalen och de pratar Östersjön, en mänsklig arbetslinje och ett vackert land där livsglädjen borde räcka till alla.

Att vara chef inom en politiskt styrd verksamhet medför flera komplikationer. Rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker är ofta otydlig, och många chefer väljer att sluta på grund av samarbetsproblem. Dessa utmaningar diskuterades på ett seminarium som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening arrangerade i Almedalen under måndagen.

Som första svenska företag någonsin har IT-konsultbolaget Cygni utsetts till Europas bästa arbetsplats i tävlingen Great Place To Work 2014. Sverige gjorde bra ifrån sig i kategorin Små och mellanstora organisationer, där även Key Solutions fanns med på topp 3. I kategorin Stora organisationer var det dock andra länder som dominerade.

Anders är ekonom och har nyligen blivit teamledare för en grupp kollegor. Han är en dedikerad revisor och omtyckt medarbetare men när han börjar leda sina kollegor uppstår svårigheter som han aldrig kunnat förutse. Mia vill ha högre lön, Birgit känner sig förbisedd och Linus är kraftigt försenad med kvartalsrapporten. På ledningsgruppsmötena öppnas en ny värld där Anders får ta del av information om kollegor som sätter sig på tvären och inte når sina mål. Ledningen har fått nog, trycker på och kräver förändring och det är Anders uppgift att se till att det sker.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar - för första gången på tre år. Det visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014. Även i ledningsgrupperna har kvinnorna blivit fler. Med dagens utvecklingstakt kommer det dock att dröja 30 respektive 48 år innan styrelser och ledningsgrupper är jämställda. Andra AP-fonden hoppas därför kunna påverka bolagen till ett bredare och mer faktabaserat rekryteringsarbete.

"Joga bonito" - spela vackert, säger man i Brasilien. Men fotboll på elitnivå handlar om så mycket mer än så. För att laget ska vinna måste man hålla ihop gruppen, se till att spelarna är motiverade och att de klarar pressen utifrån; man måste välja rätt taktik och ha kyla nog att vara bäst när det verkligen gäller. Kort sagt: det är ledarskapet, inte skönheten i spelet, som avgör fotbolls-VM.

Tänk dig att följande händer när du faciliterar ett möte. Sara, senior chef i organisationen, hjälper dig att hänga upp ett blädderblocksblad och viskar mycket bestämt till dig: ”Du måste få gruppen att sluta prata om det här nu!”. Sara återvänder till sin plats innan du hinner svara och gruppen väntar på nästa steg. Vad gör du?

Anders Nordmark är inne på sin tredje karriär. Han har teologisk utbildning och har arbetat som präst i 12 år fram till 1991. Då hoppade han av yrket. En personlig kris ledde till att han omformulerade sin livssyn och livsåskådning. En av lärdomarna var bland annat: ”Om man inte tror på högsta ledningen längre så är det dags att kliva av.” Här ger Anders sin syn på ledarskap i sju tänkvärda steg mot ledarskapets kärna.

Motivation.se har tidigare skrivit om den starka kopplingen mellan medarbetarnas motivation och deras förtroende för den närmaste chefen. Tidningen Forbes har sammanställt en lista bestående av fem saker som bra ledare gör varje dag för att engagera och motivera sina medarbetare. Det handlar bland annat om att vara rättfram, våga ta konflikter och visa mognad i sitt ledarskap.

Inom den klassiska psykologin, som i mångt och mycket har sin grund i Sigmund Freuds tankar och teorier, talas det om att vi som individer har en kärna; att vi är någon. Jag har växt upp och utvecklat en identitet och med den, egenskaper som beskriver hur jag är som människa. Jag är som jag är… drivande, eftertänksam, djup, varm, analytisk, noggrann, eller vad det nu kan vara för karaktärsdrag som skildrar oss som individer.

Partners

Events

teamutveckling och Humagics certifieringsutbildning
26 augusti, 2014 - 15:30
Varför är coaching så effektiv som metod för att skapa resultat på en ny nivå?
9 september, 2014 - 07:30
För att utveckla vår professionalism behöver vi som chefer och ledare vara tydliga med vad vi själva och organisationer/företag står för.
27 november, 2014 - 07:30
Hur självmedkänsla och ökad medvetenhet kan lyfta din förmåga att leda dig själv och andra!
15 december, 2014 - 07:30

Litteraturtips

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram